سهم استان البرز در محصولات تولیدی کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

با عنایت به اینکه استان البرز تنها 0/5 درصد سطح زیر کشت کشور را داراست، در عین حال 2 درصد تولیدات کشوری را به خود اختصاص داده‌ است. بطوریکه میزان تولیدات زراعی استان ۹۱۰ هزار تن، تولیدات باغی ۵۳۵ هزار تن و تولیدات دامی ۴۵۳ هزار تن است.

لذا تخصیص انواع کودهای شیمیایی به باغات و تغدیه گیاهی مناسب منجر گردیده استان البرز رتبه اول تولید آلو در کشور به میزان ۲۲ هزار و ۸۴۸ تن ، رتبه اول تولید توت‌فرنگی به میزان  ۶ هزار و ۱۸۱ تن ، رتبه دوم تولید قارچ خوراکی با تولید سالانه ۲۶ هزار تن ، رتبه دوم تولید هلو با ۱۰۷ هزار تن ، رتبه دوم تولید شلیل با ۶۶ هزار تن ، رتبه چهارم تولید تخم‌مرغ با  ۹۰ هزار تن ، رتبه ۵ مرغ تخم‌گذار و بیشترین سطح کاشت گل لاله برابر ۵۱ درصد گل لاله در کشور به استان البرز اختصاص دارد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید