بازدید مدیرو کارشناسان مدیریت از انبار کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام،

جناب آقای آیت جمالی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام به همراه مسئولین واحد حمل ونقل و واحد بازرگانی استان طی هفته گذشته از انبارهای کارگزاران فعال و همچنین از امکانات انبار متقاضیان جدید عاملیت توزیع نهاده ها ونیزانبارسازمانی مدیریت واقع در شهرستان مهران بازدید بعمل آورند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید