عملیات انبارگردانی سال 1399

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امور مالی

جلسه برنامه ریزی جهت انبارگردانی سال 1399 با حضور ذیحساب و مدیر امور مالی و مدیریت حسابرسی و بازرسی و با حضور کارشناسان در سالن جلسات طبقه نهم برگزار و اهم فعالیتها و اقدامات مهم در این جلسه تشریح گردید . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید