جلسه ویدئو کنفرانس ستاد عالی زراعت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از برگزاری جلسه  ویدئو کنفرانس ستاد عالی زراعت با حضور معاون محترم وزیر در امور زراعت و جناب آقای مهندس رسولی مدیر عامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و همچنین حضور ریاست محترم  سازمان جهاد کشاورزی استان در روز شنبه تاریخ 99/12/16 و در محل سالن کشاورز سازمان جهاد کشاورزی خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید