عملیات انبار گردانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

عملیات انبارگردانی به منظور فرآیند شمارش و کنترل موجودی کودهای شیمیایی در انبارهای سازمانی با حضور آقای مهندس مسعود میرزایی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ، جناب آقای مهندس فدایی وظاهری( دفتر مرکزی ستاد)، مسئول انبارها و مسئول بازرگانی شرکت، روز پنج شنبه مورخ ۱۴ اسفند ماه وجمعه 15 اسفند ماه سال جاری در استان چهارمحال وبختیاری صورت گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید