برگزاری جلسه پایش نهاده های کشاورزی و دامی با محوریت تنظیم بازار در استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

جلسه تامین و پایش نهاده های کشاورزی و دامی با محوریت تنظیم بازار استان البرز با حضور جناب آقای دکتر قدیری نماینده محترم ویژه وزیر و مسئول نظارت و پایش نهاده های اساسی کشاورزی و کلیه مدیران استانی و شهرستانی در مورخ 97/9/28 در سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شد.

     در این جلسه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان میزان گزارش کاملی از تهیه، تدارک و توزیعی 8 ماهه و همچنین میزان موجودی انبار نهاده ها ارائه کرد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید