بازدید مدیر استان خراسان رضوی از واحدتولیدی پتاس سازان کوبر واقع در شهرستان گناباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

با توجه به اهمیت تامین کودهای پتاسه و نیاز مبرم شهرستانهای استان و تاکید مدیر عامل محترم شرکت در خصوص پیگیری تولیدات داخلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به اتفاق معاونت محترم تولیدات گیاهی استان و معاون فنی تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از واحد تولیدی پتاس سازان کویر واقع در شهرستان گناباد بازدید بعمل آورده و ضمن ملاحضه چگونگی تولید این نهاد ه ی بسیار با ارزش نکات فنی لازم از طریق معاونت محترم تولیدات گیاهی و مدیر و معاون محترم شرکت به دست اندرکاران این واحد تولیدی ارائه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید