حضور در همایش خاک و ایجاد اطلس کشاورزی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، 

برگزاری همایش به مناسبت 14 آذر ماه روز جهانی خاک مورخ 97/9/12 در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با حضور ریاست محترم سازمان، معاونین محترم، مدیریت های محترم شهرستان ها و کلیه صاحبنظران استانی و همچنین مدیریت و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی، که با بیان اهمیت مقوله آلودگی خاک، تناسب اراضی مورد کشت، جلوگیری از فرسایش اراضی و حفظ حاصلخیزی خاک های استان به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و در این راستا به تهیه اطلس کشاورزی استان با همکاری ارگان های مختلف درحیطه فعالیت های آنان از جمله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با توجه به نقش آن در تامین کود های شیمیایی و تولید بذور اصلاح شده و ایجاد باشگاه کشاورزان و سامانه 1559 تاکید شد و مقدمات آن فراهم شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید