به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

برگزاری جلسه کارگروه ارزیابی توزیع کود استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری جلسه کارگروه ارزیابی توزیع کود استان مازندران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با اعلام این خبر گفت: در این جلسه که با حضور  روسای ادارات بازرگانی، مالی، معاون فنی و تولیدی و واحدهای حراست بذر، امور انبارها و روابط عمومی و حقوقی برگزار شد. مهم ترین موضوعات در زمینه ارزیابی و رتبه بندی کارگزاران تحت پوشش ، چگونگی وصول مطالبات از کارگزاران ، تسریع در روند تامین و توزیع نهاده های کشاورزی بخصوص کودهای کشاورزی موردنیاز استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مسئولان مرتبط به هر موضوع موظف شدند تا مسائل و مشکلات  موجود را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند. وی افزود علاوه بر کارگروه ارزیابی توزیع کود جلسات هفتگی شنبه هر هفته با هدف تسریع در روند تورزیع کود استان مازندران در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید