بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از انبار کارگزاری روستای دهرود سفلی( مصطفی زاده)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر، به منظور بررسی وضعيت انبار، روند توزیع کود، برچسب قیمت گذاری، موجودی کودهای شیمیایی از انبار کارگزاری روستای دهرود ( مصطفی زاده) شهرستان دشتستان در مورخ ۱۲ اسفند ماه ۹۹ بازدید کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید