آزمون خاک

تحویل 210 مورد نمونه آب و خاک از زمینهای کشاورزی و باغی به باشگاه کشاورزان در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان، در راستای اهداف باشگاه کشاورزان و ترغیب کشاورزان و باغداران عزیز استان گلستان برای مصرف بهینه و مناسب کود ، از ابتدای سالجاری تاکنون تعداد 210 مورد نمونه خاک از زمینهای کشاورزی و باغی به باشگاه کشاورزان این  شرکت تحویل گردیده است تا برای انجام آنالیز خاک تحویل آزمایشگاه های طرف قرارداد گردد .پس از دریافت نتیجه آنالیز کارشناس مربوطه نتیجه آنالیز را برای کشاورز تشریح کرده و توصیه های کودی لازم را به ایشان ارائه می دهد .

در ادامه ادیم رئیس حوزه فنی و باشگاه کشاورزان این شرکت افزود: برخی کشاورزان اطلاعات زیادی مبنی بر برنامه  ریزی تغذیه ای بر اساس آزمون خاک ندارد و اساسا یاآزمایش خاکی صورت نمی گبرد یا اگر هم صورت بگیرد بر اساس دستوری که بر روی آز مایش نوشته  می شود عمل نمی شود وی تصریح  کرد: یکی از نقش های کلیدی این شرکت، تغییر نگرش دادن اطمینان خاطر در ارتباط با بیان اهمیت آزمون آب و خاک برای تعیین میزان صحیح و  متناسب کود  های شیمیایی است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید