4410 نفر ساعت کلاس آموزشی ترویجی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان،

آموزش بعنوان یکی از مهمترین ابزارها جهت ارتقاء سطح آگاهی و دانش فنی نیروهای انسانی همواره مورد توجه و تاکید بوده است . در همین راستا و در جهت پیشبرد برنامه و اهداف فروش نهاده های کشاورزی و فراهم نمودن بستر مناسب فروش و آشنایی بیشتر کارگزاران ، کشاورزان پیشرو و سایر بهره برداران بخش کشاورزی ، مدیریت بازاریابی و امور مشتریان در 9 ماهه اول سال جاری با برگزاری کارگاههای اموزشی در 9 استان کشور در به میزان 4410 نفر ساعت خدمات آموزشی ارائه نموده است و این روند تا آخر سال با برنامه ریزی های انجام شده،  ادامه خواهدداشت.

شایان ذکر است این کارگاههای آموزشی از طریق هماهنگی بین مدیریت بازاریابی و امورمشتریان ، شرکتهای تولیدکننده کود طرف قرارداد و مدیریت  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استانها  برگزار می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید