جلسه تخصصی کمیته کود و تغدیه گیاهی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم،

در تاریخ 28 بهمن سال 99 جلسه کمیته کود و تغذیه استان قم در محل دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی باحضور کلیه اعضا ازجمله مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با موضوع گزارش توزیع کود توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عاملین و گزارش توزیع کود توسط عاملین برگزار شد. در این جلسه آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم آمادگی حداکثری این شرکت در جهت تامین و تدارک انواع کودهای تکلیفی و غیرتکلیفی را اعلام کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید