تامین کود اوره کارگزاران از مبدا هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی از تامین و توزیع 298 تن کود اوره برای کارگزاران متقاضی از مبادی هرمزگان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید