برگزاری کارگاه آموزشی در شهرستان درمیان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از مدیر جهادکشاورزی شهرستان درمیان گفت: با عنایت به خشکسالی های اخیر و از دست رفتن سطح قابل توجهی از باغات شهرستان به ویژه باغات گردو که یکی از مهمترین محصولات شهرستان درمیان است و سطحی بالغ بر 10 هکتار به خود اختصاص داده است، تمام سطح این باغات پیر و درختان خارج از محدوده تولید اقتصادی هستند لذا تجدید حیات و نوسازی این باغات یکی از مهمترین اهداف پیش روی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان میباشد.

وی بیان کرد: در همین راستا کارگاه آموزشی سرشاخه کاری گردو به صورت عملی با حضور اقای دکتر سلیمانی از دفتر میوه های خشک وزارت خانه به همراه کارشناسان باغبانی وترویج جهاد کشاورزی شهرستان های درمیان، سربیشه، خوسف، قاین و زیرکوه برای اولین بار در استان  در محل باغات گردو اردوگاه آموزش و پرورش روستای گزند برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید