توزیع 10 تن کود نیترات آمونیوم در شهرستان بجنورد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر بیان کرد بر اساس آمار ارائه شده از سوی واحد بازرگانی این مدیریت در بهمن ماه سال جاری مقدار 10 تن  کود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم در شهرستان بجنورد از طریق شبکه توزیع کارگزاران مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی، جهت کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تأمین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید