بررسی وضعیت جذب سهمیه کودی استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛ 

نشستی در مورخ 99/12/10 در دفتر کار مدیر محترم توزیع ، حمل و نگهداری ستاد شرکت ، وضعیت جذب کودهای ازته استان تهران در سال 1399مورد بررسی قرار گرفت ، دراین جلسه که با حضور آقایان مهندس هرمزی – مهندس راه انجام – مهندس ثقفی – سرکار خانم طیبی و سرکار خانم عبداللهی برگزار شد آخرین وضعیت سهمیه کودهای ازته استان تهران مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه بر اساس سهمیه ابلاغی معاونت زراعت وزارت متبوع و افزایش 10 درصدی در نیمه دوم سال جاری ، 100 درصد سهمیه جذب شده است ، دراین جلسه همچنین بر حمل مستقیم کود از مبادی به مقصد کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان تاکید شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید