حمایت از کشاورز با تضمین کیفیت نهاده های توزیعی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام می گیرد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

به منظور تضمین کیفیت نهاده های توزیعی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، نمونه برداری از تمامی کودهای تخلیه شده در انبارهای سازمانی و انبار کارگزاران این شرکت برای انجام آنالیز و تائید اصالت و کیفیت نهاده انجام می گیرد.

در این راستا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از ابتدای سالجاری تاکنون تعداد 77 مورد نمونه برداری از کودهای تخلیه شده در انبار سازمانی خود و یا تخلیه شده در انبار کارگزاران این شرکت را برای آنالیز به مرکز مطالعات کاربردی و کنترل کیفی کرج ارسال نموده که در صورت تائید اصالت و کیفیت نهاده ، کود در اختیار کشاورزان عزیز استان قرار می گیرد.

با توجه به برند معتبر و شناخته شده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین کشاورزان ،  موجب شده که این عزیزان نهاده های مورد نیاز خود را از شبکه های توزیع و کارگزاری های معتبر و وابسته به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، با اطمینان تهیه نمایند و همین امر از ورود کودهای ناسالم و بی کیفیت و بعضاً تقلبی به عرصه کشاورزی استان جلوگیری می نماید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید