تدارک بیش از 750 تن انواع کود فسفاته در یازده ماهه ابتدای سالجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در یازده ماهه ابتدای سال جاری بیش از 750 تن انواع کودهای شیمیایی یارانه ای توسط این شرکت تدارک دیده شد. کودهای مذکور از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سطح استان جهت مصرف کشاورزان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید