انعقاد قرار داد با کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در یازده ماهه ابتدای سالجاری، قرارداد واگذاری عاملیت توزیع و فروش انواع نهاده های کشاورزی طبق شرایط و ضوابط موجود با کارگزاران شرکت خدمات حمایتی استان قم ( 19 کارگزاری) بسته شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید