برگزاری بیش از یکصد ساعت آموزشی ویژه کارگزاران در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از برگزاری 102 آموزشی برای کارگزاران در استان مازندران در سال 94 خبر داد. 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از برگزاری 102 آموزشی برای کارگزاران در استان مازندران در سال 94 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران علی محسنی با اعلام  این خبر گفت : این دوره های آموزشی در قالب 15 دوره و با عناوینی همچون آشنایی با اهداف و عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، مشتری مداری در تجارت ، هواشناسی کشاورزی ، تغذیه گیاهی، ترویج کودهای کشاورزی ، استقرار نظام جامع کنترل و تضمین کودهای شیمیایی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به اجرا در آمد.

وی با اشاره به نقش انکار ناپذیر آموزشی در افزایش دانش و تغییر در مهارتهای مخاطبان به خصوص کارگزاران به عنوان بازوان اجرایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود در حال حاضر 240 کارگزار تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در 22 شهرستان این استان مشغول به فعالیت می باشند که برای افزایش توانمندی های آنها در زمینه های مختلف و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته سعی شده است دوره های آموزشی متنوع و براساس نیازهای آنان در سطح استان اجرا گردد که خوشبختانه در طول سال 94 به میزان 102 ساعت آموزش ویژه کارگزاران محقق گردید و امیدواریم در سال آینده این روند با افزایش بیشتری ادامه یابد./ی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید