پاکسازی محیط های انبار از ظروف سموم ضدعفونی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

با هماهنگی صورت گرفته فی ما بین مدیریتهای مجتمع شیمیایی آبیک ، استان البرز و کود و سم ستاد ، عملیات جمع آوری و حمل ظروف سموم ضدعفونی بذور گندم و جو استان ، از انبارهای محل فرآوری در استان البرز به مقصد مجتمع شیمیایی آبیک پایان یافت . به گفته مهندس شیردل رئیس اداره بذر استان تهران ، این عملیات در قالب 3 دستگاه وانت در سه روز متوالی به انجام رسید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید