بازدید از فروشگاههای مواد کودی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان ( جیرفت ) 

طی دستور قضائی شهرستان رودبار جنوب ( به اتفاق نماینده مدیریت جهاد کشاورزی و مامور کلانتری ) به محل انبار یکی از فروشگاهای سطح شهر مراجعه و در خصوص کودهای سوپر فسفات تریپل تقلبی مکشوفه ، بررسی های لازم صورت گرفته و گزارش مامور کلانتری تکمیل و به مراجع قضائی ارجاع گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید