بستن تفاهم نامه با شرکتهای تامین کننده وتولیدکنندگان داخلی کودهای غیریارانه ای

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

درجهت حمایت از تولید کنندگان داخلی برای تامین و توزیع انواع کودهای غیریارانه ای ، با توجه به پایان زمان تفاهم نامه ، مجددا" با  شرکت  کود مرغ گرانول گلستان در تاریخ 6 اسفند ماه سال جاری تفاهم نامه بسته شد. تاکنون با 90 شرکت تامین کننده و تولیدکنندگان داخلی کودهای غیریارانه ای تعداد 123 فقره تفاهم نامه با تنوع کودی 657 قلم کود برقرار شده است. لازم بذکر است هماهنگی های لازم با مدیران محترم << امورحقوقی و قراردادها>> , <<فنی و بهبود کیفیت کود>> همچنین استان حوزه استحفاظی هر شرکت، بعمل آمده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید