تامین کود شیمیایی سولفات پتاسیم برای شهرستان فردوس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین 5 تن کود سولفات پتاسیم برای توزیع بین کارگزاران شهرستان فردوس در بهمن ماه خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید