بازدید دوره ای مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از انبارهای سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی،

روز شنبه مورخه 24/9/97 آقای مهندس نظام دوست، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی، به اتفاق کارشناس بازرگانی و مسئول انبارها از انبارهای سازمانی شرکت بازدید کردند. در این بازدید وضعیت انبارها، موجودی کود و روند تحویل و توزیع انواع کود به کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید