جلسه ی شورای تشکل ها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از تشکیل جلسه ای به منظور برسی مسائل و مشکلات تولید کنندگان بخش کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

این جلسه با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و مدیران تشکل ها و اعضای هیئت مدیره نظام صنفی تشکیل گردید و در خصوص تامین و توزیع نهاده های کشاورزی و تامین بذر مناسب جهت کشت بهاره و تامین آب مورد نیاز بحث و تبادل نظر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید