آغاز توزيع مقدار 100تن بذور برنج گواهی شده در گيلان

.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان درراستای اهداف سازمانی خود،توزیع مقدار 100تن بذوربرنج گواهی شده ارقام هاشمی وخزررا توسط کارگزارهای رسمی شرکت درشهرستانهای استان آغاز نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید