بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از انبار کارگزاری رود حله شمالی شهرستان گناوه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به همراه مسئول امور کود استان، به منظور بررسی وضعيت انبار، روند توزیع کود، برچسب قیمت گذاری، موجودی کودهای شیمیایی از انبار کارگزاری رود حله شمالی شهرستان گناوه بازدید به عمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید