بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از کارخانه تولید کود فسفاته ارکان شیمی جنوب

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به همراه مسئول امور کود شرکت، در مورخ ۳ بهمن ماه ۹۹ از کارخانه تولید کود فسفاته ارکان شیمی جنوب بازدید کردند. در این بازدید از مراحل تولید کود سوپر فسفات ساده و خطوط کیسه گیری بازدید صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید