بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از انبار کارگزاری تعاونی تولید رودحله جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به همراه مسئول امور کود استان، به منظور بررسی وضعيت انبار، روند توزیع کود، برچسب قیمت گذاری، موجودی کودهای شیمیایی از انبار کارگزاری تعاونی تولید رود حله جنوبی شهرستان بوشهر بازدید به عمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید