گزارش بازدید کارشناسان حسابرسی و بازرسی از استان زنجان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی

مدیریت محترم حسابرسی و بازرسی در تاریخ  25 /11 /99 در استان زنجان حضور یافته و ابتدا  ضمن جلسه با مدیریت محترم استان به بازدید از  عملیات کیسه گیری و همچنین از کارگزاریها از جمله کارگزاری توزیع و فروش نهاده های کشاورزی جوقین ، ظهیری آذر ، سید مهدی موسوی ، تعاونی روستایی کوسه لر ، تعاونی روستایی زرین آباد ایجرود ، تعاونی روستایی حلب ، و کارگزاری خوشه زرین حلب نیز بازدید بعمل آوردند و در انتها  مشکلات  استان را نیز  مورد بررسی قرار دادند 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید