جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛ 

بنا به دعوت سازمان هشتمین جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در مورخ 99/12/4 در محل سالن اجتماعات سازمان برگزار شد ، آقای دکتر عامری معاون بهبود تولیدات گیاهی به ارائه گزارش عملکرد حوزه معاونت در یازده ماه سال 99 پرداخت و اظهار داشت کلیه تعهدات سازمان در حوزه زراعت – باغبانی – گلخانه – قارچ – حفظ نباتات و مکانیزاسیون محقق شده و در برخی از آنها از جمله نهاده های کشاورزی بیش از 100 درصد  پیشرفت داشته ایم که از همه مدیران ستادی و شهرستانی به خصوص شرکت خدمات حمایتی قدردانی نمودند ، آقای مهندس بهنیا در خصوص تامین نهاده ها گفت : خوشبختانه تعامل خوبی وجود دارد و شرکت خدمات حمایتی توانسته به خوبی از عهده تعهدات برآید ، آقای مهندس راه انجام نیز با ارائه گزارش عملکرد کودی استان اظهار داشت : برای اولین بار در طی 10 سال گذشته 45 روز مانده به پایان سال کل تعهدات صورت پذیرفته و در روزهای پایانی سال نیز درصدد افزایش میزان جذب کود برای استان هستیم ، وی از مدیران شهرستانها خواست در مورد شرکتهای تولیدکننده مواد کودی داخل همکاری لازم را به عمل آورند ، آقای مهندس منصوری مدیر اعتبارات بانک کشاورزی نیز اعلام داشت تاکنون 30 درصد اعتبارات کشاورز کارت استان توسط کشاورزان جذب شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید