حمل کود اوره برای کارگزاران خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در روز یکشنبه مورخ سوم اسفند ماه مقدار 25 تن کود اوره از مبدا بندر عباس برای کارگزاران خراسان جنوبی بارگیری و حمل شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید