کارگاه آموزشی اهمیت خاک در استان مازندران

کارگاه آموزشی اهمیت و ارزش خاک در توسعه پایدار بخش کشاورزی در استان مازندران و در مرکز خدمات کشاورزی شهرستان محمودآباد و با حضور کشاورزان فعال در بخش های زراعی و باغی و همچنین کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در منطقه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، در این کارگاه آموزشی محقق موسسه تحقیقات برنج کشور گفت: تشکیل هر سانتی متر خاک در شرایط مختلف آب و هوایی سالهای زیادی  زمان نیاز دارد و از طرفی رفع آلودگی آن هم بسیار زمان بر و با هزینه بالاست. صاحب سودایی افزود نقش کشاورزان وبهره برداران بخش کشاورزی در حفظ این سرمایه عظیم با رعایت اصولی همچون جلوگیری از آلودگی خاک از طریق استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی بخصوص انواع سموم و کودهای کشاورزی بسیار مهم و تاثیرگذار خواهد بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید