توزیع کود اوره در شهرستان بشرویه خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین و توزیع 200 تن کود اوره در شهرستان بشرویه خبر داد.

وی افزود: کودهای تامین شده در بهمن ماه به انبار کارگزاران شهرستان بشرویه برای توزیع بین کشاورزان متقاضی کود فرستاده شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید