تحویل کود اوره به شهرستان نهبندان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد: در بهمن ماه مقدار 99 تن کود اوره تحویل کارگزاران شهرستان نهبندان شد تا بین کشاورزان متقاضی توزیع شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید