ارسال 153 تن انواع کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : از ابتدای قرارداد حمل  (ابتدای مهر99)  تا آخر بهمن ماه سال جاری مقدار 153 تن انواع کود به انبار کارگزارانی که در فاصله 100-50 کیلومتری قرار دارند، فرستاده شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید