ارسال کود سولفات پتاسیم

به گزارش رابط روابط عمومی مجتمع شیمیایی آبیک،

در راستای سیاستهای حمایتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و در ادامه روند توزیع کودهای شیمیائی مورد نیاز کشاورزان عزیز تاکنون مقدار 3175 تن کود سولفات پتاسیم از محل انبارهای مجتمع شیمیائی آبیک و بر اساس سهمیه تخصیصی صادره از سوی مدیریت محترم توزیع ، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و تعیین مقصد استانهای متقاضی به  استانهای قزوین – آذربایجان شرقی-گلستان – خراسان رضوی –اردبیل – حمل گردیدو این روند همچنان ادامه دارد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید