تامین و توزیع کود از عوامل مجاز توزیع استانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از تامین و توزیع کود از عوامل مجاز توزیع استانی خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

بهره برداران و متقاضیان در ضمینه تامین نیاز انواع مواد کودی با هماهنگی مدیریت های جهاد کشاورزی به منظور دریافت سهمیه کودی کشاورزی می توانند با مراجعه مستقیم به کارگزاران ،سهمیه خود را دریافت کنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید