کشف و توقیف 2 هزار و 600 کیلوگرم کود اوره در شهرستان فاروج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از کشف و توقیف 2 هزار 600 کیلوگرم کود اوره درشهرستان فاروج ، خارج از شبکه تورزیع کارگزاران استان خراسان شمالی خبر داد که این موضوع جهت برخورد با افراد متخلف و سیر مراحل قضایی از سوی مراجع ذیربط ، در حال پیگیری می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید