برگزاری کارگاه آموزشی کشت پنبه در زاهدان و بمپور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان گفت :به منظور آشنایی با اصول کاشت پنبه در استان، کارگاه آموزشی پنبه طی روزهای شنبه دوم اسفنددر محل مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی بمپور و یکشنبه سوم اسفند در آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شهید خیابانیان زاهدان برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید