توزیع 22 تن کود سوپرفسفات تریپل در بهمن ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از تامین و توزیع 22 تن کود  سوپر فسفات تریپل در بهمن ماه سال جاری خبر داد. مهندس محسن نظام دوست با اعلام این مطلب بیان کرد کود سوپرفسفات تریپل تامین شده جهت کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی استان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از طریق کارگزاران  تحت پوشش در بین کشاورزان و متقاضیان در سطح استان، توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید