پیام تبریک روز حمل ونقل توسط مدیر حسابرسی وبازرسی شرکت

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی،

مدیر حسابرسی وبازرسی شرکت طی پیامی 26آذر روز حمل ونقل را به دست اندرکاران حمل ونقل نهاده های کودی کشور تبریک گفت دراین پیام آمده است: حمایت از بخش کشاورزی و زنجیره تامین نهاده کود و بذر در کشور وابستگی شدید به حلقه حمل و نقل داشته  وعملکرد و نظارت عالیه همکاران محترم حمل و نقل و پیمانکاران معتقد موجب رفع نگرانی کشاورزان در تامین نهاده ها گردیده وامنیت خاطر دربهره برداران بخش کشاورزی ایجاد مینماید . برخود لازم میدانم اززحمات کلیه عزیزان عرصه حمل ونقل شرکت خدمات حمایتی  تقدیر نموده و  26 آذر روز حمل و نقل را به همکاران ستادی و استانی فعال در امور حمل و نقل تبریک و تهنیت عرض نمایم.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید