نشست تامین،توزیع و پایش کالاهای اساسی در استان مازندران

نشست تامین،کنترل ،توزیع و پایش کالاهای اساسی و فرآورده های کشاورزی وارد شده برمبنای ارز رسمی از مبادی ورودی تا مصرف کننده نهایی با حضور مهندس شهیدی فر رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و مهندس قدیری مشاور وزیر و مدیر نظارت بر توزیع نهاده ها و کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و اعضای کارگروه تامین،توزیع و پایش کالاهای اساسی استان در اتاق جلسات سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

علی قدیری ابیانه مشاور وزیر و مدیر نظارت بر توزیع نهاده ها و کالاهای اساسی جهاد کشاورزی در این نشت گفت: برای اینکه کنترل ارز در شرایط فعلی داشته باشیم و قیمت نهاده ها افزایش پیدا نکند و سفره مردم از دست نرود پافشاری بر روی رصد و پایش کالاهای اساسی با جدیت دنبال می شود. وی افزود در حال حاضر یک هزار بازرس در شهرستان های استان های کشور رصد و پایش برروی کالاها را انجام می دهند و در طی 100 روز پایش میدانی انجام شده ،تعداد 2هزار پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.در این نشست گزارشی از روند تامین و توزیع نهاده های کشاورزی توسط معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ارائه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید