برگزاری مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه استان اصفهان در اسفند 99

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه سیزده هزار و پانصد  تن انواع نهاده های کشاورزی، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان، در روز یکشنبه، سوم اسفند ماه سال جاری،  با هماهنگی دبیر کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید