شرکت در مراسم افتتاحیه روژه های آبیاری در شهرستان های گلپایگان و خوانسار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

مدیریت استان در مراسم افتتاحیه پروژه های آبیاری در شهرستان های گلپایگان و خوانسار بدست مقام عالی وزارت به همراه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و معاونین و مدیران  شرکت کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید