روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی هرمزگان:

گزارش تصویری بازدید از مزارع کلزا

تصاویر کشت کلزا ارقام 7170 DK و 7130 DK که توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان در اختیار کشاورزان منطقه زیارتعلی شهرستان رودان قرار گرفته، لازم بذکر است بر اساس بازدید انجام شده وضعیت رشد رویشی ارقام فوق نسبت به سایر ارقام  مناسبتر گزارش شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید