سهم کارگزاران خراسان جنوبی از کود شیمیایی سولفات پتاسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تامین و تدارک 370 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم در ده ماهه سال جاری برای کارگزاران متقاضی از انبارهای شرکت خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید