بازدید کمیته پایش از انبار کارگزاران شهرستان مانه و سملقان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از بازدید کمیته پایش از کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی شهرستان مانه و سملقان خبر داد. مهندس محسن نظام دوست با اعلام این مطلب افزود: در این بازدید که توسط کمیته پایش استان انجام گردید ضمن بررسی گزارشات توزیع و فروش کودهای شیمیایی و غیر تکلیفی، از انبارهای کارگزاری نیز بازدید و توصیه های لازم ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید